Waarom aansluiten bij CCB?

Aansluiten als kookclub bij CCI België heeft een aantal interessante voordelen

Contacten met gelijkgezinden
 • Elk lid van CC België mag naar de kookavond van een andere club
 • Jaarlijks worden er verschillende events georganiseerd door CC België of door individuele clubs waarop alle leden welkom zijn.
  Enkele voorbeelden
  • Nationale marmitage (= nationale kookavond voor alle clubs, hun partners en vrienden)
  • Barbecues
  • Bezoeken aan culinaire bedrijven, oesterputten, …
  • Wijntastings
 • Contacten met kookclubs uit andere landen
Verzekering
 • Elke aangesloten club én haar leden zijn verzekerd 
Kortingen
 • Toegang tot groothandelszaken zoals HGC-Hanos en ISPC
Deelname activiteiten Corps Culinaire België
aansluiten

Hoe aansluiten?

CCI België telt op dit ogenblik 27 aangesloten kookclubs en willen nog meer clubs verzamelen. Aansluiten als kookclub is vrij eenvoudig en bovendien geniet u als aangesloten kookclub van enkele interessante voordelen (zie tab “Waarom aansluiten?”).
U heeft al een kookclub?
 • Lees eerst de basisprincipes waaraan alle bij CCI België aangesloten clubs moeten voldoen.
 • Indien u hiermee kan leven, neem dan contact op met een kookclub in de buurt. Deze club wordt dan uw peterclub. U kan ook contact opnemen met het nationale bestuur die dan een peterclub zal aanduiden.
 • De peterclub zal u introduceren in de gebruiken en de werking van CC België.
 • Er gebeurt een ‘inkook’ door uw club met als genodigden de leden van de peterclub.
 • Na deze inkook wordt u uitgenodigd op de eerstvolgende nationale vergadering waar u geïntroduceerd wordt door uw peterclub.
 • Nadien beslist de nationale vergadering over de al dan niet aanvaarding van uw kookclub.
U heeft nog geen kookclub maar wil er een oprichten?
 • Verzamel een aantal gelijkgezinden waarmee u een club wil starten
 • Ga na of u akkoord gaat met de algemene basisprincipes waaraan kookclubs van CCI België moeten voldoen.
 • Neem contact met een club in de buurt of het nationaal bestuur om u een peterclub te laten toewijzen.
 • De peterclub zal u introduceren in de gebruiken en de werking van CC België.
 • Er gebeurt een ‘inkook’ door uw club met als genodigden de leden van de peterclub.
 • Na deze inkook wordt u uitgenodigd op de eerstvolgende nationale vergadering waar u geïntroduceerd wordt door uw peterclub.
 • Nadien beslist de nationale vergadering voor de al dan niet aanvaarding van uw kookclub.

Basisprincipes kookclubs

Alle bij CCI België aangesloten kookclubs onderschrijven volgende basisprincipes. Maar binnen deze basisprincipes is er voldoende ruimte om eigen accenten te leggen.

Leden zijn enkel mannen
Leidt hier zeker niet uit af dat we iets tegen vrouwen hebben. Integendeel.

Geen beroepskoks
Beroepskoks mogen geen volwaardig lid zijn, tenzij met specifieke toestemming van het bestuur.

Geen horeca-activiteiten
Een kookclub mag geen activiteiten uitoefenen die concurrentie betekenen voor professionele horecabedrijven. De enige uitzonderingen hierop zijn losteloos koken bij liefdadige acties en culinaire activiteiten bij familiale gebeurtenissen van een aangesloten lid (bv. communie- of lentefeesten)


Geen winst
Aangesloten kookclubs mogen niet streven naar winst. Inkomsten dienen om kosten en materiaal te dekken.

Maandelijkse kookavond
Aangesloten clubs komen 1x per maand samen op een vaste avond, met eventuele uitzondering van de vakantiemaanden en feestdagen.
Tijdens of na het diner bespreken de leden de gerechten en wordt er via handopsteking gestemd over de verschillende gangen.

Open staan voor gasten en kandidaat-leden
Elk lid van een kookclub mag een of meerdere gasten uitnodigen op een kookavond.
Iedereen die lid wil worden van een kookclub, kan contact opnemen met een kookclub van CCI België en vragen om een vergadering bij te wonen als gast.
De toetredingsprocedure voor nieuwe kookbroeders verloopt volgens de krijtlijnen uitgezet door CCI België.
Elk lid van CC België kan op bezoek gaan bij een andere kookclub, mits betaling van het normale ‘vergadergeld’

Lokaal bestuur
Een aangesloten club moet een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben.

Onderdeel van CCI Belgium
Minstens 1x per jaar iemand afvaardigen naar een nationale vergadering van CCI België
Betalen van het nationaal lidgeld, zijnde 20 euro per aangesloten lid. Dit omvat o.a. een verzekering voor de clubs en hun leden, en de werking van het nationale bestuur.
Elk lid krijgt een logo van CCI dat op de koskvesten moet aangebracht worden.

Individuele invulling

Binnen de basisprincipes die elke kookclub van CCI België moet respecteren, is er voldoende ruimte voor individuele invulling. Zo kan elke club zijn eigen accenten leggen.
Keuze locatie, kookdag en periodiciteit
Elke kookclub kiest zelf waar en wanneer ze koken. Er wordt verwacht dat een aangesloten kookclub een een tiental keer per jaar samen komt.
Kookclubs die meer dan 1x per maand willen samen komen, kunnen dat zonder probleem.
Indeling in groepjes
In elke club worden meestal de leden in groepjes ingedeeld om dan per groep een gerecht klaar te maken of een andere taak op zich te nemen.
De taakverdeling en de manier waarop de ploegen worden samengesteld, kunnen van club tot club verschillend zijn.
Bij de meeste kookclubs worden de groepjes 1x per jaar via lottrekking bepaald. De groepjes schuiven per kookavond een gerecht op (bv. groep 1 in januari hapjes, in februari voorgerecht, in maart hoofdgerecht etc…).
Keuze gerechten
Elke kookclub is hierin vrij. In sommige clubs beslist elk groepje zelf wat ze de volgende keer maken, in andere clubs is het de voorzitter van dat jaar die het menu opstelt, anderen duiden elke vergadering iemand aan die dan het menu of het thema voor de volgende maand bepaalt.
In sommige clubs wordt er altijd volgens het zelfde stramien gewerkt, bij andere zijn er soms thema-avonden of wordt er bijvoorbeeld 1x per jaar door iemand inkopen gedaan en pas op de avond zelf dan gekeken wat daarmee zoal gemaakt kan worden.
Aantal leden en toetredingsprocedure voor nieuwe leden
Elke club bepaalt zelf haar maximum aantal leden. Ook de toetredingsprocedure wordt door elke kook club individueel ingevuld, zolang de algemene principes van het CCI maar gerespecteerd worden.
Verloop van de kookavond
Hierin heeft elke club de volledige vrijheid. Aanvangsuur, aantal gangen, voorbereidingstijd, etc… worden bepaald door de clubleden zelf.

Neem contact met ons op

CCB
Tel: 0476/50.21.61
email: info@corpsculinaire.be

Contactformulier:


  VraagOpmerkingIk wil lid wordenAndere